www.affn.no Om AFFN | Styret On. 12. aug. 2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttepillere

Styret

 

Harald Østbø, leder

Tlf: 75507550

Epost: Harald.Ostbo@iris-salten.no

Iris Produksjon AS

 

Siw Line Thomassen, nestleder

Tlf: 95146117

Epost: siw@vefas.no

VEFAS IKS

 

Morten Bangås, styremedlem
Tlf: 91367773

Epost: morten.bangas@remiks.no
Remiks Husholdning AS


Per Gunnar Johansen, styremedlem

Tlf: 92 05 28 57

Epost: pergunnar@fimil.no
Finnmark Miljøtjeneste AS

 

Berit Pettersen, styremedlem
Tlf: 91875336
Epost: berit@reno-vest.no
Reno Vest IKS

 

Gjermund Vian, 1. varamedlem

Tlf: 95 22 60 04

Epost: gjermund.vian@las-lofoten.no

Lofoten Avfallsselskap IKS

 

Carl Arne Suhr, 2 varamedlem
Tlf: 91 36 80 62
Epost: carl.arne@vefas.no

VEFAS IKS

Avfallsforum Nord AFFN avfall avfallsbehandling avfallshåndtering gjenvinning gjenbruk retur kildesortering miljø miljøvern Nordland Troms Finnmark Nord-Norge
web: info helgeland