www.affn.no Om AFFN | Medlemmer On. 12. aug. 2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttepillere

Medlemsbedrifter i AFFN.

                                                                           
Batteriretur AS                                                                   
Avfallsservice A/S                                                           
Bardu kommune 

Balticum Frinab AS                                                                       
Longyearbyen Bydrift                                                                                                                      
Envac Norge AS                                                              
Finnmark Gjenvinning AS                                             
Finnmark Miljøtjeneste AS                                                        
Finnmark Ressursselskap AS             
Grønt Punkt Norge/Emballasjeretur                                      
Harstad Kommune                                                         
Helgeland Avfallsforedling IKS                      
Hålogaland Ressursselskap IKS                    
Kanstad Mekaniske A/S  
                                                                                                                    
Lofoten Avfallsselskap                                      
Magne Gitmark & Co AS   

Norsk Gjenvinning Metall AS                                                                                     
Namdal Ressurs AS                                         
Narvik kommune                                                                                            
SYKLUS
                                                                                                     
Porsanger kommune   

Rask AS                                                             
Rekom AS                                             
Remiks Miljøpark AS                                                                                                                       
Reno-Vest IKS                                                                             
Retura Shmil AS                                                 
Iris Salten IKS                                                       
Scanvaegt Norge AS                                   
SHMIL IKS    
 

Stena Recycling AS                                                                                                           
Vest Finnmark Avfallsselskap, (VEFAS IKS)   
Værøy Kommune                                                            
Øst Finnmark Avfallsselskap, ØFAS ANS       
ØSTBØ AS                                       
Norsk Fiskeriretur AS                                                                 
 

Avfallsforum Nord AFFN avfall avfallsbehandling avfallshåndtering gjenvinning gjenbruk retur kildesortering miljø miljøvern Nordland Troms Finnmark Nord-Norge
web: info helgeland