www.affn.no Om AFFN To. 24. sep. 2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttepillere

Om AFFN - Avfallsforum Nord

 

Nord-Norges samarbeidsorgan for bedrifter som arbeider for et bedre miljø - med avfall og gjenvinning i fokus.

 

Foreningen Avfallsforum - Nord, AFFN, er et samarbeidsorgan for alle kommuner, selskap og organisasjoner som arbeider innenfor fagområdet avfallsbehandling i Nord-Norge.

 

AFFN skal organisere og koordinere arbeidet med å oppnå økt grad av avfalls-minimering og gjenvinning bl.a. ved å bedre rammebetingelsene i landsdelen.

 

AFFN har arbeidet aktivt for å etablere et avfallsteknisk samarbeid på Nordkalotten, gjennom Nordkalottens Avfallsforum(NAF), som nå er stiftet, og har som mål å få til et liknende samarbeid med Barentsregionen i de nærmeste årene.

 

AFFN dekker i dag 100% av befolkningsmengden i Nord-Norges kommuner. Dagens medlemsmasse består av kommuner, interkommunale avfallsselskaper, private bedrifter innenfor avfallshåndtering og gjenvinning, konsulenter, transportfirma, leverandører og ideelle organisasjoner.

 

AFFN ble dannet i 1992 etter initiativ fra Statens Forurensningstilsyn og Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

 

Årsmøtet er øverste beslutningsorgan. På årsmøtet velges foreningens styre, som består av styreleder og fire styremedlemmer, samt tre varamedlemmer.

 

Foreningen har eget sekretariat. Dette er lokalisert i Mosjøen. Dersom mer informasjon ønskes, ser vi gjerne at De kontakter sekretariatet.

Avfallsforum Nord AFFN avfall avfallsbehandling avfallshåndtering gjenvinning gjenbruk retur kildesortering miljø miljøvern Nordland Troms Finnmark Nord-Norge
web: info helgeland