www.affn.no Kontakt oss On. 12. aug. 2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttepillere

Kontakt oss :

 

Tor Forsmo

Avfallsforum Nord

Åremma

8664 Mosjøen

 

Tlf 99 15 59 40

Epost: torforsmo@hotmail.com

Org.nr: 977230101

 

Fra:
Epost:
Firma:
Adresse:
Sted:
Telefon:
Melding:
 
Avfallsforum Nord AFFN avfall avfallsbehandling avfallshåndtering gjenvinning gjenbruk retur kildesortering miljø miljøvern Nordland Troms Finnmark Nord-Norge
web: info helgeland