www.affn.no Konferanser og kurs To. 24. sep. 2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttepillere

Årskonferanse Avfallsforum Nord 2017 i Edinburgh.

Besøk ved Syklus 20. okt. 2016.

Saksdokumenter til årsmøte AFFN 2016.

 

Årskonferanse med årsmøte AFFN 2016.

 

Fagdag om den nye plan og bygningsloven gjennomføres i Mosjøen 30. nov. 2015.

 

 

Fagdag om den nye plan og bygningsloven gjennomføres i Tromsø 17. nov. 2015.

 

 

 

Fagdag om den nye plan og bygningsloven.

 

Avfallsforum Nord planlegger å gjennomføre en fagdag i den nye Plan og bygningsloven.

Dagen gjennomføres i Tromsø, i samarbeid med NESO (Nord-Norske entreprenørers serviceorganisasjon) i uke 47 eller 48.

Noe av det som vil bli tatt opp er:

 

 

-       Lovens krav til å søke om tiltak og at tiltak skal være godkjent før det igangsettes.
-          Lovens pålegg om å lage en avfallsplan ved nybygg/rivning.
-          Kommunens rolle som forurensningsmyndighet og kontrollmyndighet.
-          Lovens mulighet til oppfølging/kontroll/straff hvis avfallsplan ikke følges.
-          Lovens mulighet for at kommunene kan stille krav til fortløpende skriftlig dokumentasjon på at avfallet er 

      levert til godkjent behandling.

 

Ytterligere informasjon legges ut så snart programmet er klart.

 

 

 

 

Årskonferanse med årsmøte 2015.

 

Kurs i logistikk 6 og 7 okt. (Del 1) -  2 og 3 feb. (Del 2)

 

Årskonferanse med årsmøte 2014.

Kurs i logistikk.

 

Seminar om byggavfall og miljøgifter.

 

Konferanser og kurs

Foredrag under årskonferansen i Bodø 7. og  8. mai 2013.

 

Diverse seminar i regi av Affn.

 

Foredrag og dokumenter fra ulike konferanser og kurs:

 

Årskonferansen i Tromsø 2. og 3. mars 2011

 

Kurs i sosiale medier i Tromsø 9. og 10. februar 2011.

 

 

Avfallskonferanse i Bodø 25. og 26. august 2010

 

 

Årskonferansen i Bodø 2010

 

 

Avfallskonferanse i Molde 24. og 25. mars 2010

Avfallsforum Midt-Norge og Avfallsforum Møre og Romsdal arrangerte en felles avfallskonferanse i Molde. Det var god stemning på Rica Seilet hotell hvor 19 utstillere og ca 200 deltagere møttes. Her finner du de forskjellige presemtasjonene som ble holdt på konferansen:

 

Avfallsforum Nord AFFN avfall avfallsbehandling avfallshåndtering gjenvinning gjenbruk retur kildesortering miljø miljøvern Nordland Troms Finnmark Nord-Norge
web: info helgeland