Klikk her for å lese nyhetsbrevet i nettleser
Nytt fra Miljødirektoratet
23. august 2016
Vellykket sektorsamarbeid for naturen
Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold har i perioden 2003 til 2015 blant annet kartlagt om lag 6500 forekomster av nesten sju hundre rødlistearter. Kartleggingen har vært et spleiselag der en rekke sektorer har bidratt.
Les mer
Verdier på dypt vann
Havet kan by på bærekraftig mat, energi og andre store verdier. Men jakten på havets skatter krever kunnskap og klokskap. Miljødirektør Ellen Hambro blogger.
Miljøblikk
Foreslår gebyrfinansiering av kasserte fritidsbåter
Ulovlig håndtering av kasserte fritidsbåter har blitt et betydelig lokalt miljøproblem. Miljødirektoratet foreslår å finansiere håndtering av båtene gjennom årlig gebyr.
Les mer
Sesongen for krepsing etter edelkreps har startet
Lørdag 6. august åpnet fisket etter edelkreps i Norge. Ettersom edelkrepsen i Norge er truet av krepsepest er det avgjørende at de som krepser ikke bidrar til spredning av sykdommen.
Les mer
Påviste rovviltskader stadig ned
Så langt i år er det registrert ca. 660 rovviltskader på sau i Norge, og det er færre enn de rekordlave tallene fra de siste to årene. Å sanke sauene tidligere kan sannsynligvis redusere tapene ytterligere i en del områder.
Les mer
Viktige endringer i forurensnings- og avfallsregelverket fra 1. august
Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får konsekvenser både for industrivirksomheter og miljømyndigheter.
Les mer
Nasjonalt restaureringsseminar
NB: Påmeldingsfrist 23. august: Det årlige restaureringsseminaret arrangeres 30.-31. august i Trondheim og inkluderer befaringer på tre aktuelle prosjekter innen restaurering av vassdrag og våtmark.
Les mer
Midler til oppryddingstiltak
Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. 15. oktober 2016 er fristen for å søke oss om midler for opprydningstiltak i 2017.
Les mer
Kan felle sju bjørnar på lisens
Totalt sju bjørnar kan fellast under lisensfellinga som startar 21. august. Miljødirektoratet opnar for felling for å hindre framtidig skade på husdyr og tamrein.
Les mer
Høringer
- Høring av rapport om Norges implementering av PRTR-protokollen (2014/1763)
- Statoil Petroleum AS søker om leteboring i brønn 6608/10-17 Cape Venture (2016/7428)
- Wacker Chemicals Norway AS søker om tidsbegrenset økt grenser for utslipp av støv til luft (2016/2745)
- Statoil søker om økte utslipp på Sleipnerfeltet av kjemikalier med stoff i rød kategori (2016/259)
- Lundin søker om bruk og utslipp av stoff i rød kategori på Edvard Grieg (2016/1593)
- Staoil søker om å få permanent plugge slopinjektor 6407/7-A22 H på Njord (2016/1864)
- BP Norge søker om utslipp av stoff i rød og svart kategori (2016/2944)
- Høyring om skjerpa krav til fluorhaldige klimagassar (2016/5504)
- Repsol søker om endring av krav til akutte utslipp på Gyda (2016/842)

Alle høringer
Kontakt oss:
E-post: nettredaksjon@miljodir.no
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Følg oss på Twitter
Følg oss på Facebook
Du får dette nyhetsbrevet fordi du har valgt å abonnere
Avslutt abonnement | Tips en venn